Barticipation Parkeeradvies is een active partij in de Nederlandse Parkeerbranche.
U komt ons onder andere tegen bij de evenementen van Parkeer Netwerk Nederland.