Bij de adviesopdrachten die door Barticipation worden uitgevoerd wordt gehandeld volgens De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Een exemplaar van de NDR2011 is hier te downloaden.